English

Rafræn verðbréf

Rafræn útgáfa verðbréfa og skráning eignarréttinda yfir þeim með þeim réttaráhrifum sem kveðið er á um í lögum þessum er einungis heimil verðbréfamiðstöð sem hlotið hefur starfsleyfi samkvæmt lögum 131/1997. Um réttaráhrif skráningar er fjallað í IV. grein þeirra laga.  

Séu verðbréf gefin út rafrænt ógildast áþreyfanleg verðbréf.

Hér til vinstri má finna útgáfulýsingar skuldabréfa og lista yfir útgefin ISIN númer á Íslandi.