English

Leiðbeiningar vegna greiðslu arðs

 

Upplýsingar um arðgreiðsluna

Útgefandi sendir allar helstu upplýsingar um fyrirhugaða arðgreiðslu til Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. (sjá eyðublað hér að neðan).

  • Skráð félög skila upplýsingum á sama tíma og þær eru sendar á Kauphöll.
  • Óskráð félög skila upplýsingum á sama tíma og þeim er dreift til hluthafa.

Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. yfirfer upplýsingar um fyrirhugaða arðgreiðslu og sendir til vörsluaðila.

Að loknum hluthafafundi sendir útgefandi Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. staðfestingu eða upplýsingar um breytingar sem orðið hafa á arðgreiðslunni.

 

Framkvæmd

Í lok viðmiðunardags.

Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. sendir vörsluaðilum upplýsingar um heildarstöðu í viðkomandi hlutafélagi í þeirra vörslu.

Útgefandi sendir Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. skrá með upplýsingum um þá hluthafa sem rétt eiga á arði samkvæmt hluthafaskrá.  Skráin inniheldur kennitölu, fjölda hluta og arðgreiðslu á hvern hluthafa.

 

Fimm dögum fyrir greiðsludag.

Útgefandi sendir Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. skrá með upplýsingum um arðsréttindi til yfirlestrar. Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. sendir vörsluaðilum bráðabirgðaskrá fyrir hluthafa í þeirra vörslu, skráin inniheldur kennitölu, fjölda hluta og arðgreiðslu að frádregnum fjármagnsskatti.  

 

Fjármagnstekjuskattur.

Útgefanda ber samkvæmt lögum að halda eftir og skila skatti af arðgreiðslunni.  Útgefanda ber að afla upplýsinga frá RSK um skattalega stöðu hluthafa.  Vörsluaðilar geta, eftir að hafa fengið bráðabirgðaskrá um arðgreiðsluna, gert athugasemdir við skattalega meðhöndlun sinna viðskiptavina.  Útgefandi ákveður hvort hann tekur tillit til þess.

 

Tveimur dögum fyrir arðgreiðsludag.

Útgefandi sendir endanlega greiðsluskrá til Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf.

 

Námundun á greiðsluupphæð.

Eigi hluthafi eign hjá fleiri en einum vörsluaðila, er greitt hlutfallslega eftir fjölda hluta til hvers vörsluaðila. Ef sami hluthafi á eign hjá 3 vörsluaðilum, getur greiðsla til vörsluaðila verið einni krónu of lítil, sjá dæmi.

 

Dæmi:  VÍS greiðir 0,73 kr. á hlut í arð:

Hluthafi á 1.000 hluti hjá 3 vörsluaðilum og á rétt á 730 krónum í arð.

Séu allar þess upphæðir námundaðar niður, fær hluthafinn einni krónu of lítið greitt í arð.  Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. bætir einni krónu við á þann hlut þar sem minnsta námundun er og í dæmi hér að neðan fær Arion banki því greiddar 332 krónur fyrir hluthafa. 

Námundun2

 

Arðgreiðsludagur

Að morgni arðgreiðsludags, fyrir kl. 10:00, greiðir útgefandi heildarupphæð arðgreiðslunnar inn á arðgreiðslureikning á kennitölu Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. hjá Arion banka.  Útgefandi staðfestir við Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. þegar greiðsla er afgreidd.

Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. greiðir til hvers vörsluaðila heildararðgreiðslu fyrir hluthafa í þeirra vörslu.  Vörsluaðili greiðir hluthöfum arðinn á arðgreiðsludegi.

 

     Tilkynning um arðgreiðslu