English

Vörslugjöld

 

Vörsluþóknun er innheimt mánaðarlega og miðað er við markaðsvirði verðbréfa sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði eða á markaðstorgi fjármálagerninga (MTF) og nanfvirði verðbréfa sem eingöngu hafa verið skráð í verðbréfamiðstöð. 

 

Vörslugjöld eru ekki innheimt af neðangreindum flokkum, þar sem útgefendur eru í gjaldþorta eða slitameðferð.

Auðkenni án vörslugjalda.pdf