English

Útgáfusamningar 

 

Útgefandi og Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. gera samning sín á milli um útgáfu hlutdeildarskírteina. Sjá samning hér að neðan.

Útgáfusamningur

 

Frumrit undirritaðs samnings skal skila til Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. fyrir útgáfu