English

Rafræn verðbréf

Rafræn útgáfa verðbréfa og skráning eignarréttinda yfir þeim með þeim réttaráhrifum sem kveðið er á um í lögum þessum er einungis heimil verðbréfamiðstöð sem hlotið hefur starfsleyfi samkvæmt lögum 131/1997. Um réttaráhrif skráningar er fjallað í IV. grein þeirra laga.  

Séu verðbréf gefin út rafrænt ógildast áþreyfanleg verðbréf.

Hér til vinstri má finna upplýsingar um þau verðbréf sem gefin hafa verið út rafrænt og lista yfir ISIN númer á Íslandi.