English

Upplýsingar um skráningardaga rafbréfa.

Undir þessum flokk til vinstri eru upplýsingar um skráningardaga rafbréfa útgefnum af Nasdaq verðbréfamiðstöð hf.
Hér eru þær flokkaðar annars vegar sem hlutabréf og hlutdeildarskírteini og hins vegar sem skuldabréf og víxlar.