English

 Um útgáfur Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf.

Nasdaq verðbréfamiðstöð hf.  gefur út rafrænt skráð verðbréf s.s. hlutabréf, skuldabréf, víxla og hlutdeildarskírteini. Bréf sem eru skráð í verðbréfamiðstöðinni er óheimilt að gefa út á pappírsformi.