English

Almennt um Nasdaq verðbréfamiðstöð hf.

 

Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. var stofnuð 1997 af öllum markaðsaðilum til að gefa út og skrá rafrænt verðbréf á íslenskum verðbréfamarkaði.
Félagið starfar skv lögum no. 131/1997
Starfsleyfi frá Viðskiptaráðuneyti fékkst 9. júní árið 2000 og starfsemi hófst 14. júní 2000.

Þann 6. júní 2002 var stofnað Eignarhaldsfélagið Verðbréfaþing hf. um rekstur Kauphallar Íslands hf. og Verðbréfaskráningu Íslands hf.
Þann 1. desember 2006 var gengið frá kaupum OMX á Eignarhaldsfélaginu Verðbréfaþingi hf.  Frá febrúar 2008 hefur fyrirtækið verið  í eigu NasdaqOMX sem er bandarískt félag sem á m.a. og rekur NASDAQ kauphallir á 26 mörkuðum,  4 verðbréfaskráningar og 1 uppgjörshús (NasdaqOMX Clearing). Höfðustöðvar fyrirtækisins eru í New York.  Frekari upplýsingar er að finna á www.nasdaq.com.

 

Hlutverk Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf.

•Að sjá um miðlæga skráningu rafrænna verðbréfa fyrir útgefendur á íslenskum markaði. 
•Að sjá um miðlæga vörslu og uppgjör rafrænna verðbréfa  fyrir reikningsstofnanir
•Að sjá um þjónustu við útgefendur rafrænna verðbréfa varðandi hluthafaskrár, afborgarnir og fyrirtækjaaðgerðir
•Að vera National Numbering Agency og sjá um úthlutun ISIN auðkenna fyrir íslensk verðbréf
•Að sjá til þess að rekstur á verðbréfauppgjörskerfinu sé hagkvæmur, skilvirkur og öruggur og í samræmi við lög og reglur, bestu markaðsvenju og viðurkennda staðla á alþjóðlegum vettvangi.
•Að hafa umsjón með starfsemi markaðshópa sem einbeita sér að þróun og virkni verðbréfauppgjörs og stöðlun vinnubragða í umsýslu verðbréfa á íslenskum markaði
•Að eiga góð og uppbyggileg samskipti við alla hagsmunaaðila