English

ARÐGREIÐSLA

 

Þegar hlutfélag sem gefið hefur út hlutabréf sín í Nasdaq verðbréfamiðstöð greiðir hluthöfum sínum arð getur verðbréfamiðstöðin haft milligöngu um greiðsluna.

 

Tilkynningardagur (e.announcement date, declaration date)

Dagurinn sem stjórn hlutafélags leggur til að greiða út arð og birtir það opinberlega.

 

Viðmiðunardagur (e. record date)

Hluthafar skráðir í hluthafaskrá félags í lok viðmiðunardags fá greiddan arð.

 

Arðsfjárhæð á hlut (e.dividend per share)

Hversu margar krónur hver hlutur á  rétt á.

 

Arðleysisdagur (e. ex-date)

Fyrsti dagur viðskipta án arðsréttinda.

 

Greiðsludagur (e. payment date)

Dagsetning þegar útgefandi greiðir hluthafa arðinn.

 

Dæmi um feril arðgreiðslu á markaði þar sem uppgjör fer fram 2 dögum eftir viðskiptadag (T+2)

 

Ardskyringar

Yfirleitt hefjast viðskipti án arðsréttinda daginn eftir arðsákvörðunardag sem yfirleitt er aðalfundardagur og hefur sú venja skapast á íslenska markaðnum. Aðilar tilgreindir í hluthafaskrá í lok viðmiðunardags fá greiddan arð.  Hafi utanþingsviðskipti átt sér stað á arðleysisdegi og kaupandi og seljandi hafa komið sér saman um að uppgjör fari fram á viðmiðunardegi, fær kaupandinn greiddan arð þó hann eigi ekki rétt á honum enda sé reglan um arðleysisdag viðskipta í gildi.  Í þeim tilfellum verða hluthafar, eða eftir atvikum vörsluaðilar hluthafa, að sækja réttinn sín á milli (e.dividend claim). 

Samkvæmt íslenskum lögum hvílir skylda á útgefendum að draga fjármagnstekjuskatt af arðgreiðslu  og skila í ríkissjóð. Útgefendur greiða því hluthöfum arð að frádregnum fjármagnstekjuskatti, nema hluthafinn sé undanþeginn samkvæmt lögum eða hafi sótt um undanþágu á grundvelli tvísköttunarsamnings.