English

Útgáfusamningar

Hér fyrir neðan er samingur sem útgefandi og Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. gera sín á milli um útgáfu skuldabréfa.

Útgáfusamingur skuldabréf

Útgáfusamningur víxill

 

Frumrit undirritaðs samnings skal skila til verðbréfamiðstöðvarinnar fyrir útgáfu.