English

Útgáfusamningur hlutabréfa

Hér fyrir neðan er samningur sem útgefandi og Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. gera sín á milli um útgáfu hlutabréfa.

Útgáfusamningur

 

Frumrit undirritaðs samnings skal skila til verðbréfamiðstöðvarinnar fyrir útgáfu.